Baggård (renovering)

Renovering af baggården

gaardhaver-pjeceAndelsboligforeningen Chr. Svendsensgaarden er med i Københavns Kommunes projekt ’Københavns Gårdhaver’.

Kort fortalt handler projektet om byfornyelse af de mange baggårde rundt omkring i byen. Projektledelsen og finansieringen står Københavns Kommune og staten for. Når en gård bliver udvalgt til renovering, er det derfor et spørgsmål om foreningen, eller foreningerne der deles om gården (som i vores tilfælde), kan stemme ja til projektforslaget fra kommunen. Københavns Kommune har afsat 30 millioner om året til projektet, og der renoveres ca. 12 gårde om året.

Vi er blevet udvalgt til at få sammenlagt og forskønnet vores gård (andelsforeningerne Halgreen og Chr. Svendsensgården – kareen Chr. Svendsens Gade/Prags Boulevard/Halgreensgade/Holmbladsgade). Vi har selv søgt om det for tre år siden.

Ved en underskrift indsamling i maj, blev det med et stort flertal besluttet, at vi vil gå videre med projekt gårdsammenlægning. Pt afventer vi udspil fra kommunen.

 

Du kan læse mere om projektet Københavns Gårdhaver her