Skægkræ og sølvfisk 

Det sidste halve år, har der været en udpræget udfordring med skægkræ og sølvfisk i de danske hjem.  

Vi ved ikke hvor stort problemet er i vores forening, og vil derfor gerne undersøge det. 

I den forbindelse, har vi indkøbt skægkræ/sølvfisk fælder, som vi vil opfordre dig til at stille op i din lejlighed. (Blev omdelt en af de kommende dage)

Skaegkrae-og-soelvfisk.pdf