Generalforsamling 2020 udskudt

På grund af Corona-situationen har bestyrelsen ikke mulighed for at indkalde til generalforsamling som planlagt her i april 2020, det er afklaret at det pga. situationen ikke er brud på vedtægterne. Generalforsamlingen vil blive forsøgt afholdt, så snart myndighederne igen tillader forsamlinger over 10 personer – tidligst fra maj 2020. I vil alle høre nærmere, når bestyrelsen har fastsat en dato.