Opslag: Information til beboer 2020

Brug af tørrelofter/fællesarealer på loftet

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at visse tørrelofter (fælles loftarealer) anvendes til privat opbevaring, opbevaring/tørring af madvarer mv. Dette er IKKE tilladt, da tørrelofterne er beregnet til at tørre tøj. Andelshavere, som bruger tørrelofterne til privat opbevaring, opbevaring/tørring af madvarer mv., bedes fjerne disse genstande omgående.

Vinduespudsning

Vi er i bestyrelsen i gang med at arbejde på en løsning med fælles vinduespudsning 1-2 gange årligt udvendigt. Vi vil så snart, at det er muligt køre et forsøg med pudsning. Dette gøres for at sikre at de nye vinduer bliver vedligeholdt korrekt.

Henstilling på hoved- og bitrapper

Det er ikke tilladt at henstille objekter så som sko, skrald eller andet på hverken hovedtrappe eller bitrappe (køkkentrappe).

Begge betragtes som brandveje og skal derfor altid være ryddet, da du selv eller andre beboere kan komme til skade, såfremt der opstår brand og de skal benytte trappen (måske i mørke og/eller i røg). Så lad os passe på hinanden og holde trapperne frie.

Der vil snarligst træde ny procedure i kraft hvor man vil blive gjort opmærksom på at henstillingen skal fjernes og efter et varsel vil det blive gjort af viceværten på beboerens regning.

Tilstandsrapport for ejendommen

Tilstandsrapport fra juni 2019 ligger under Referater, vedtægter og Husguiden (Tryk her)

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Chr. Svendsensgaarden AB