Gårdhaven 10. december 2018

Gårdhave projektet er afsluttet – Gårdlauget har oplyst følgende på Facebook:

Kære alle.

Der har i dag været afleveringsforretning på gården. Det betyder, at fra i dag ejer Halgreensgade/Christian Svendsens Gade gården, og det er nu tilladt at færdes i den.
I forbindelse med denne overlevering er der en række praktiske informationer:

BEPLANTNING: i alle bede/jordområder er der lagt planter ned. Der må derfor ikke betrædes på disse områder! Der, hvor der er opsat cykelstativer, er der kun lagt grus, og det kan fint betrædes og stativerne tages i brug.

TRÆVÆRK OG HEGN: det opsatte træværk og hegn til containere/skrald er råt og ikke slebet. Rør derfor ikke unødigt ved det. Der er plantet en masse planter omkring alt træværk, som til foråret og sommer vil slynge sig op om træet og dermed skjule træet helt (forventligt vil der være fuldt bevokset ved sommeren 2020).

FLISER: der er lagt grus ud over fliserne. Dette er nødvendigt for at sikre, at fugerne lukker ordentligt til og fliserne forbliver pæne. Gruset må IKKE fejes væk! Som en del af overleveringen vil entreprenueren lægge nyt grus ud fire gange. Herefter er fliserne færdigfugede. Man kan sagtens gå på fliserne, man må blot ikke fjerne/feje gruset væk.

VANDING: som en del af overleveringen vil entrepreneuren sørge for 14 gange vanding af planter.

SKRALD: det forventes, at Københavns Kommune inden for de næste 14 dage vil have flyttet affaldscontainerne ind i de nye skralderum i gården og fjerne containerrummene fra vejene.

JORDFORURENING: som tidligere nævnt blev gårdprojektet forsinket grundet jordforurening og prøvetagning heraf. Det er endnu ikke afgjort, hvor forurenet jorden er. I forbindelse med anlægningen af gården, er der blevet fjernet jord 50 meter ned, og lagt nyt rent jord ovenpå (med et adskillelsesnet). Jordforureningen vil altså ingen effekt/indvirken have på de nye planter.