Nyt om gårdhaven – 27. okt.

Dette er nyeste besked om gårdhaveprojektet:

Der skal udføres landinspektøropmåling af det samlede gårdanlæg, hvorefter detailprojekteringen påbegyndes.

Sideløbende med indhentelse af byggetilladelse sendes entreprisen i udbud (i løbet af december 2017).

Hvis licitationen går vel, kan der indgås aftale med en entreprenør i løbet af februar 2018.

Forventet byggestart vil så blive forår 2018 (marts).

Gårdhaven står nok ikke færdig før efteråret 2018